Dünyada Enerji Verimliliği Gelişmelerine ve Elektrik

ETKİNLİK TARİHİ: 24 Nisan 2022

Enerji verimliliği politika ve stratejileri; enerjinin güvenli, sürdürülebilir ve ekonomik gelişmeye katkı sağlayan önemli alanlardan biri olarak gündemde yer almaktadır. Ülkeler bu anlamda diğer politika ve stratejilerinin odağına da enerji verimliliği çalışmalarını koymakta ve ekonomi genelinde enerjinin ... DEVAMINI OKU


İmalat Sanayi ve Alt Sektörlerinde Elektrik Tüketimi

ETKİNLİK TARİHİ: 24 Nisan 2022

Çalışmanın Amacı Bu çalışmada, elektrik motorlarının dönüşümünün sağlanmasına yönelik oluşturulacak program ya da projelere katkı sunması amacıyla NACE Rev. 2 sınıflamasına göre imalat sanayini oluşturan sektörlerde elektrik tüketiminin satılan ürün maliyetlerine oranı hesaplan... DEVAMINI OKU


Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür

ETKİNLİK TARİHİ: 24 Nisan 2022

Şekil 1. Elektrik motoru çeşitlerinin gösterildiği bu şekildeki asenkron (indüksiyon) elektrik motorları Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/2) kapsamında yer almaktadır [3]. Sanayinin en önemli girdilerinden biri olan enerji, ürün maliyetlerindeki ön... DEVAMINI OKU


Sanayide Düşük Verimli Elektrik Motorlarının Dön

ETKİNLİK TARİHİ: 24 Nisan 2022

Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre tüm dünyadaki elektrik tüketiminin yaklaşık %45’i elektrik motor sistemleri tarafından tüketilmektedir. Sanayideki elektrik tüketiminin ise ortalama %65’i motor sistemlerinden kaynaklanmaktadır(1). Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren ele... DEVAMINI OKU


TSE Elektrik Motoru Deneye Laboratuvarı Projesi Milli

ETKİNLİK TARİHİ: 24 Nisan 2022

“Milli menfaatler için küresel düşünüp yerel projeler üreten Türk Standardları Enstitüsü günümüzde saklı enerji kaynağı olarak ifade edilen verimlilik hususunda birden fazla yatırım yapmış bulunmaktadır. Bu yatırımlardan en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz Elekt... DEVAMINI OKU


Yüksek Verimli Motor Dönüşümüne Yönelik Dünya

ETKİNLİK TARİHİ: 24 Nisan 2022

Dünyada motor sistemlerine yönelik pek çok doğrudan ve dolaylı program geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Çeşitli ülkelerde motor sistemlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla kullanılan politika araçları şu şekilde sıralanabilir1: Yasal veya gönüllülük esaslarına dayanan asgari enerji per... DEVAMINI OKUÜYE GİRİŞİ