Elektrik Enerjisi Verimlilik Dönüşümünde Volt Motor

Ürün stratejilerini belirlerken son kullanıcıların ihtiyaçları ile birlikte yasal tebliğleri ve enerji kaynaklarındaki yönelimi de değerlendiren Volt Motor, dönüşüm sürecinde müşterilerine farklı teknolojiler ile çözüm seçenekleri sunabiliyor.

Son yıllarda yaptığı Ar-Ge atılımıyla verimlilik alanındaki dönüşümü bir yasal zorunluluk olarak değil, toplum için gerekli bir görev olarak üstlenen Volt Motor bu konuya misyonunda da değinmiştir. Ürettiği teknolojik ve çevre dostu ürünlerle istihdam ve ihracatın gelişimine katkıda bulunmak misyonuyla yola çıkan Volt Motor, yayınlanan tebliğlerin gerekliliği olan IE2 ve IE3 verim sınıfını sektörde en çok tercih edilen asenkron motor teknolojisiyle sağlayabilmektedir. Bununla yetinmeyen Ege üreticisi, bağlı olduğu Saya Grup’un çevreye olan duyarlılığı ışığında yeni teknolojileri ile ürün gamını genişletmekte ve IE4 verim sınıfında ürünler üreterek müşterilerine hizmet verebilmektedir.
IE4 verim sınıfı için Volt Motor’un tercih ettiği teknolojiler 3 sınıfta toplanabilir.

1. Daimi mıknatıslı senkron motorlar (PMSM)

  Daimi mıknatıslı motorların rotoru mıknatıslar içermektedir. Stator yapısı ise diğer motorlarla benzerdir. Daimi mıknatıslı motorlar, rotorlarındaki mıknatısların yerleşimlerine göre adlandırılır. Ana tipler yüzey mıknatıslı, gömülü mıknatıslı ve dış rotorludur. Motorun tipi uygulamaya göre belirlenmektedir. Örneğin yüksek hız uygulamalarında gömülü mıknatıslı motorlar tercih edilirken, düşük hız ve yüksek moment gerektiren uygulamalarda ise yüzey mıknatıslı motorlar tercih edilmektedir.
Volt Motor bu ürünler ile ilgili Ar-Ge çalışmalarını sonlandırmış olup 2017 yılı içerisinde seri üretime geçiş planlanmaktadır.

2. Senkron relüktans motorları (SynRel)

  Senkron relüktans motorlarının rotorlarında mıknatıs bulunmaz. Mıknatısa ihtiyaç duyulmadığı için de motor maliyetinde azalmaktadır.
Rotordaki çıkıklık (saliency) oranı artırmak ve yüksek çıkıklık sayesinde relüktans momentinin yüksek verimlilik ile üretilmesi için rotorda özel olarak tasarlanmış hava boşlukları bulunmaktadır. 
2012 yılında bu ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına başlayan Volt Motor, 2014 yılında seri üretim süreçlerini tamamlamıştır. Bu ürünlere ait müşteri arzı ve üretim hacmi günden güne artmaktadır.

3. Asenkron Motorlar

  Sürücü ihtiyaç duymadan kullanılabilmesi ve basit yapısı sayesinde sanayide en yaygın kullanılan motor tipi asenkron motorlardır. Özellikle yüksek çıkış güçlü motorlarda asenkron motor teknolojisi ile IE4 verim sınıfına ulaşılması mümkün görülmektedir. Bunun için alüminyum yerine bakır baralı rotor kullanılması, düşük sürtünmeli rulmanlar ve düşük manyetik kayıplı elektriksel sac kullanılması ve soğutma fanlarının en iyilemesinin yapılması gibi yöntemler kullanılmaktadır. Daha fazla demir, bakır gibi malzemeler kullanılması sonucu motor boyutları büyümektedir. 
Volt Motor olarak 2016 yılı itibarıyla 110-160kW güç aralığında IE4 verim sınıfında asenkron motor üretimimiz başlatılmıştır.

Verimlilik dönüşümü açısından Volt Motor ileri teknolojiyle donatılmış fabrikasında, sanayide kullanılan ve elektrik sarfiyatı yüksek olan düşük verimlilik sınıfındaki ürünlerin yeni teknolojiler ile üretilmiş yüksek verimli ürünler ile değişimi için başlatılabilecek tüm projelere açık bir şekilde üretimine devam etmektedir. Piyasa araştırmalarına göre son kullanıcıların aşağıdaki iki konu sebebiyle dönüşüme engel teşkil ettiği görülmüştür:
• Müşterilerin elinde bulunan henüz ömrünü tamamlamamış elektrik motorlarının akıbeti, 
• İlk yatırım maliyetlerinin planlanmamış bir gider olması sebebiyle firmaların bütçelerini zorlaması.

Edinilen izlenim, taşıtlarda yapılan hurda araç yasası gibi bir yasayla eski ürünlerin müşteriler açısında değerlendirilebilir yapıya getirilmesi ve üreticiler ile tüketicilerin ortak paydada buluşabileceği teşvik paketleri bu kaygıların ortadan kaldırılarak dönüşümün gerçekleştirilebileceği yönündedir. 
 

Logo

Av. A. Hamit SANCAK  / Genel Müdür