AEMOT ELEKTRİK MOTORLARI

AEMOT Elektrik Motorları

AEMOT Elektrik Motorları 34 yıldır trifaze asenkron elektrik motor sektöründe faaliyet göstermekte olup Türkiye'nin en önemli elektrik motoru imalatçılarından biridir. Firmamızın üretimi Aksaray'da olup 28.000 m2 kapalı alanda, 63 tip gövdeden 315 tip gövde büyüklüğüne kadar, 0.12 kW - 200 kW güç değerleri arasında 2-4-6-8-12 kutuplu AC trifaze elektrik motorları üretimi gerçekleştirmektedir. Firmamız enerji verimliliğine ve yüksek güçlerde motor üretimine odaklanarak ve kapasitemizi her geçen gün artırarak başta ülkemizin enerji açığını minimuma indirgemeyi ve sonrasında yaptığı teknolojik çalışmalarla Avrupa’da ve dünyada adından söz ettirmeyi amaç edinmiştir.

Enerji verimliliği artık günümüzde en önemli konuların başında geliyor. Dünyada hükümetler, sivil toplum kuruluşları özel sektör firmaları tüm enerji politikalarını değiştirirken yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufuna yönelik yatırımlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülkemizde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) önderliğinde yürütülen projelerin başında da verimsiz elektrik motorlarının yüksek verimli elektrikli motorlarla dönüştürülmesi projesi var.

Şekil 1. Dünyada Enerji Verimliliği Regülasyonları

 

Elektrik motorlarının önemi de her geçen gün artıyor. Türkiye’de tüketilen elektriğin %36’sı elektrik motorları tarafından tüketilmektedir. Elektrik motoru üzerinde yapacağımız iyileştirmeler ülkemiz açısından çok büyük kazanımlara yol açacaktır. Bilindiği üzere Türkiye ve AB ülkeleri 2012 yılında IE1 motor verimliliğinden IE2 motor verimliliğine geçmiş, 2015 yılında 7.5 kW ve üzeri motorlar için; IE2 verimliliğinde ise değişken hız sürücüler ile tahrik edilmesi ya da minimum IE3 motor verimli olması zorunluluğu gelmiştir. 2017’de de bu durum 0,75 kW üstü motorlar için geçerli olacaktır. Diğer ülkelere baktığımızda ise Şekil 1’de gösterildiği gibi bir tabloyla karşılaşıyoruz. Şekilden de anlaşılacağı gibi elektrik motorları için değişim süreci birçok ülke için tamamlanmış ya da tamamlanmak üzeredir. AEMOT Elektrik Motorları üretiminin %30’unu ihraç etmektedir. Özellikle Avrupa’daki çoğu müşterimiz 2015 yılından beri IE3 motorları talep etmektedir. Ülkemizde de BSTB önderliğinde dönüşümü planlanan milyonlarca motor bulunmaktadır. Bu kapsamda, BSTB ile UNDP tarafından, söz konusu dönüşüm programına katkıda bulunulacak GEF projesi hazırlanmış ve AEMOT da bu projenin ortakları arasında yer almıştır. Bütün bu gelişmeler ışığında firma olarak tamamen IE3 ve IE4 motorlara odaklanarak büyük bir yatırım yaptık. Tüm eski kalıplarımızın üzerinde oynamak yerine bütün ürün gamındaki kalıpları IE3 ve IE4 motora yönelik değiştiriyoruz. 

Bugün itibarıyla %80 oranında IE3 motorlarımız hazır. Türkiye’de ilk olarak 132 grubunda ve 160 grubunda sürücüsüz asenkron olarak IE4 motorlarımızı piyasaya sürdük. 2017 yılı sonu itibarıyla IE3 ve IE4 verimli motorlar tüm ürün gamımızda olacak. Yeni ürünlerimizle birlikte birçok değişim projesine de başlamış bulunuyoruz. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 1.5 milyon adet motor satışı yapılmaktadır. Sektörde yerli üreticilerin payı %65, yabancı üreticilerin payı ise %35 civarındadır. Yukarıda bahsedildiği üzere değişim projeleri 2017 yılı itibarıyla hız kazanacak fakat diğer yandan da piyasaya girecek yeni motorların denetimini yaparak yüksek verimli motorların piyasada olması gerekmektedir. BSTB tarafından yürütülen denetimler hız ve etkinlik kazanmaya başlamıştır. TSE laboratuvarlarında piyasadan toplanan birçok motor test edilmektedir. AEMOT elektrik motorları olarak 900 kW’a kadar test altyapısını hayata geçiriyoruz. 2017’nin Ocak ayında hazır hale getirdiğimiz 450 kW güç aralığına kadar olan ilk etapla Avrupa’nın en teknolojik test laboratuvarlarından birine sahip olacağız. Bu test laboratuvarında invertörlerin (frekans hız sürücülerinin) verim testleri bile yapılabilecek. Bu testler ışığında değişim projelerinin hız kazanacağına inanıyoruz. Aynı zamanda yerli elektrik motor üreticileri olarak kurduğumuz EMOSAD’ın çalışmaları hız kazanmış ve bu dernek sayesinde devlet ve özel sektör arasında resmi bir bağ kurulmuştur. Buraya kadar bahsettiğimiz hususlar, motorlardaki elektriksel verimlilik üzerine yapılan çalışmalardı. Ancak bunların yanısıra enerji kaybı olarak nitelendirdiğimiz plansız duruş kalkışlardan ve kullanıcıların yanlış ürün seçiminden kaynaklanan enerji kayıpları da mevcuttur. Bu kayıplar neticesinde bir ürün geliştirerek motorların arızasını önceden belirleyen bir sistemiyle motorların tahmini olarak ne zaman duruş yapacağını kullanıcılara bildirebiliyoruz. Aynı zamanda kullanıcıların gereksiz yere yüksek güçte motor seçimlerini yaptığımız testlerle engellemeye çalışıyoruz. Kısacası yerli üretici olarak yatırımlarımızın %90’ı enerji verimliliğiyle ilgilidir. İleride ülkemiz bu konuda bizim gibi üreticilerin yatırımları ve devlet politikalarımızla elektrik motor üretim merkezi haline gelecektir. Yüksek enerji verimli motorları, hem üreticiler hem de kullanıcılar olarak teşvik etmemizle birlikte önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki motor sektörü dünyada adından sıkça söz ettirecektir.

İlgili resim

Sami AKDOĞAN / Genel Müdür